Ryszard CZARNECKI : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Kontakt