Ryszard CZARNECKI : Wkład do debat parlamentarnych 

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-101-0000)  

Kontakt