Ryszard CZARNECKI : Wkład do debat parlamentarnych 

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Haiti  
- P9_CRE-PROV(2019)11-28(4-095-0000)  
Egipt  
- P9_CRE-PROV(2019)10-24(4-056-0000)  

Kontakt