Ryszard CZARNECKI
 • Ryszard
  CZARNECKI
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek prezydium
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 25 stycznia 1963, Londyn (GB)

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

378

Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie

16-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-16(3.2)

Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy

16-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-16(3.3)

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9–10 marca 2017 r., w tym deklaracja rzymska (debata)

15-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-15(7)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (9-10 marca) (debata)

01-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-01(17)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (9-10 marca) (debata) (2)

01-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-01(17)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (9-10 marca) (debata) (3)

01-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-01(17)

Zwalczanie problemu zaginięć dzieci migrujących w Europie (debata)

01-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-01(18)

Zwalczanie problemu zaginięć dzieci migrujących w Europie (debata) (2)

01-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-01(18)

Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramirez

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(3.1)

Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(3.2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

55

SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013

CONT
31-03-2015 A8-0119/2015

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

4

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie oceny międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalności Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB)

CONT
08-04-2016 CONT_AD(2016)576690

OPINIA w sprawie roli UE w ONZ – jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE

CONT
24-09-2015 CONT_AD(2015)560757

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

CONT
05-12-2014 CONT_AD(2014)539825

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.

CONT
11-03-2015 CONT_AD(2015)544264

OPINIA w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego

CONT
25-02-2015 CONT_AD(2015)541466

Projekt(-y) rezolucji

189

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Filipin – sprawa senator Leili M. De Limy

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r.

15-03-2017 RC-B8-0183/2017

  Motion for a resolution on the Philippines, the case of senator Leila M. De Lima

13-03-2017 B8-0193/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the Ukrainian prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0192/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Zimbabwe, the case of Pastor Evan Mawarire

13-03-2017 B8-0191/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Projekt rezolucji w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2017 r.

13-03-2017 B8-0188/2017

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka

15-02-2017 RC-B8-0152/2017

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie korzystania z pomocy UE przez organizacje terrorystyczne

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Wygasła

szczegóły

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ

Data otwarcia : 09-02-2015
Termin : 09-05-2015
Liczba sygnatariuszy : 65 - 11-05-2015

Pytanie(-a) parlamentarne

8

Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

04-02-2016 O-000022/2016

Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)

27-01-2016 O-000018/2016

Problemy w stosowaniu rozporządzenia 883/2004 w sprawie zabezpieczenia społecznego

30-04-2015 E-007057/2015

Nieprecyzyjność zapisów rozporządzenia 2201/2003 a działalność Jugendamtów

30-04-2015 P-007019/2015

Likwidacja SKOK-ów

27-02-2015 E-003100/2015

Wytyczne EIOP-y

07-11-2014 E-008948/2014

Prośba o informację na temat postępów prac nad skargą

06-11-2014 E-008887/2014

Unie kredytowe

12-09-2014 E-006887/2014

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M003
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12018
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M003
  1047 Brussels