Ryszard CZARNECKI
 • Ryszard
  CZARNECKI
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 25 stycznia 1963, Londyn (GB)

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 14.11.2006 : Niezrzeszeni - Członek
 • 15.11.2006 / 28.08.2007 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek
 • 29.08.2007 / 13.07.2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Skarbnik
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 01.07.2014 / 07.07.2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 08.07.2014 / 28.02.2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 01.03.2018 ... : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 23.01.2008 : Samoobrona RP (Polska)
 • 24.01.2008 / 09.10.2008 : - (Polska)
 • 10.10.2008 / 13.07.2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • 01.07.2014 ... : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 30.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 04.09.2014 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Wiceprzewodniczący

 • 01.07.2014 / 17.01.2017 : Parlament Europejski
 • 18.01.2017 / 06.02.2018 : Parlament Europejski

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.09.2004 / 12.10.2004 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 13.10.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rozwoju
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 16.09.2009 / 29.09.2009 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19.01.2012 / 01.02.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 01.07.2014 / 17.09.2014 : Komisja Budżetowa
 • 01.07.2014 / 16.01.2017 : Prezydium
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 14.07.2014 / 03.09.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 14.07.2014 / 16.09.2014 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Armenia i UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 17.09.2014 ... : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
 • 18.01.2017 / 06.02.2018 : Prezydium
 • 19.01.2017 ... : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo

 • 21.07.2004 / 14.11.2006 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 21.07.2004 / 14.11.2006 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15.09.2004 / 14.11.2006 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2006 / 14.11.2006 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 25.04.2007 / 21.05.2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 22.05.2007 / 09.06.2008 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 10.06.2008 / 13.07.2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 21.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 19.01.2012 / 10.04.2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 02.02.2012 / 10.04.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 09.05.2012 / 30.06.2014 : Komisja Petycji
 • 09.05.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 01.07.2014 / 08.10.2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
 • 01.06.2016 / 16.06.2016 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2017 ... : Komisja Spraw Zagranicznych

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

185

Absolutorium 2012 r. (debata)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Rosja: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Ostatnie wybory w Bangladeszu

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(12.2)

Program Herkules III i ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej (debata)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(13)

Starcia w Sudanie i związana z tym cenzura mediów (debata)

10-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-10(15.2)

Niedawne akty przemocy w Iraku (debata)

10-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-10(15.3)

Sytuacja w Dżibuti (debata)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(17.1)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

10

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

76

SPRAWOZDANIE w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012

CONT
21-02-2014 A7-0137/2014

SPRAWOZDANIE w sprawie powołania Oskara Hericsa na członka Trybunału Obrachunkowego

CONT
19-02-2014 A7-0128/2014

SPRAWOZDANIE w sprawie powołania Klausa Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego

CONT
27-01-2014 A7-0050/2014

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA w sprawie unowocześnienia zamówień publicznych

CONT
14-07-2011 CONT_AD(2011)465055

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012

CONT
26-05-2011 CONT_AD(2011)460688

OPINIA w sprawie stanowiska Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę: Sekcja 3 – Komisja

TRAN
03-09-2010 TRAN_AD(2010)443012

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

INTA
01-06-2010 INTA_AD(2010)441017

Projekt(-y) rezolucji

245

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0399/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Projekt rezolucji w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

11-03-2014 B7-0263/2014

  Motion for a resolution on Russia: sentencing of demonstrators involved in Bolotnaya Square events

10-03-2014 B7-0248/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie szkolnictwa i dyskryminacji religijnej w Pakistanie

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Wygasła

szczegóły

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 17-07-2012
Liczba sygnatariuszy : 56 - 05-07-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

08-02-2010 P7_DCL(2010)0008 Wygasła

szczegóły

Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI

Data otwarcia : 08-02-2010
Termin : 20-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 84 - 20-05-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

54

Łamanie praw chrześcijan w Pakistanie

28-03-2014 E-003857/2014 Komisja

Ochrona tradycyjnych mniejszości narodowych i językowych w Europie i ich języków

09-01-2014 O-000008/2014 Komisja

VP/HR - Sytuacja polityczna w Gruzji

19-08-2013 E-009573/2013 Komisja

Propozycja prywatyzacji oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie, zbudowanej ze środków UE

17-07-2013 E-008815/2013 Komisja

Odra w Pakistanie

13-02-2013 E-001502/2013 Komisja

VP/HR - Sytuacja w Beludżystanie

13-02-2013 E-001501/2013 Komisja

VP/HR - Sytuacja w Gilgit-Baltistanie

13-02-2013 E-001500/2013 Komisja

VP/HR - ukierunkowane zabójstwa w Pakistanie

13-02-2013 E-001499/2013 Komisja

VP/HR - Misja rozpoznawcza w Pakistanie

13-02-2013 E-001498/2013 Komisja

VP/HR - Środki finansowe UE w Pakistanie II

13-02-2013 E-001497/2013 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

267

Rola kultury w rozwoju regionów europejskich (debata)

26-03-2009 P6_CRE(2009)03-26(8)

Wystąpienia jednominutowe na temat ważnych kwestii politycznych

18-02-2009 P6_CRE(2009)02-18(21)

Kosowo (debata)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(11)

Ochrona konsularna obywateli Unii Europejskiej w państwach trzecich (debata)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(13)

Strategia Unii Europejskiej w odniesieniu do Białorusi (debata)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(13)

Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (debata)

13-01-2009 P6_CRE(2009)01-13(13)

Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

12-01-2009 P6_CRE(2009)01-12(13)

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie stworzenia światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym pomiędzy Unią Europejską a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatycznych

AFET
11-09-2008 AFET_AD(2008)407897

Projekt(-y) rezolucji

217

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy

11-02-2009 B6-0100/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie odmowy ekstradycji Cesare Battistiego z Brazylii

04-02-2009 RC-B6-0076/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Sri Lanki

04-02-2009 RC-B6-0074/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji uchodźców birmańskich w Tajlandii

04-02-2009 RC-B6-0073/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

03-02-2009 B6-0088/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of Burmese refugees in Thailand

03-02-2009 B6-0082/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wolności prasy w Kenii

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zamachu stanu w Gwinei

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Iranu: przypadek Shirin Ebadi

14-01-2009 RC-B6-0036/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie strategii UE wobec Białorusi

14-01-2009 RC-B6-0028/2009

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie przymusowych obozów pracy we Włoszech

23-10-2006 P6_DCL(2006)0078 Wygasła

szczegóły

Bogusław ROGALSKI , Bogdan PĘK , Ryszard CZARNECKI

Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 18 - 01-02-2007

Pytanie(-a) parlamentarne

96

Przejęcie dużej ilości udziałów węgierskiego koncernu MOL

21-04-2009 E-3256/2009 Komisja

Przestrzeganie praw człowieka na Kubie

21-04-2009 E-3255/2009 Rada

Odmowa pomocy polskim stoczniom

03-04-2009 H-0236/2009 Komisja

Szczyt USA - UE

03-04-2009 H-0235/2009 Rada

Rozszerzenie Unii Europejskiej a kryzys finansowy

24-02-2009 H-0114/2009 Komisja

Kryzys finansowy i załamanie gospodarek państw członkowskich

24-02-2009 H-0113/2009 Rada

Postęp walki z korupcją w krajach bałkańskich

20-01-2009 H-0036/2009 Komisja

Perspektywa pokoju na Bliskim Wschodzie

20-01-2009 H-0035/2009 Rada

Zwalczanie terroryzmu

02-12-2008 H-0952/2008 Komisja

Reforma służby zdrowia w Polsce

04-11-2008 H-0858/2008 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M003
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02068
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M003
  1047 Brussels