Bogdan GOLIK : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 30-11-2004 : Niezrzeszeni
 • 01-12-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 16-12-2007 : Samoobrona RP (Polska)
 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : - (Polska)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 30-11-2004 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 21-09-2005 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 21-09-2005 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null w sprawie zagrożenia ekologicznego wywołanego przez budowę Gazociągu Północnoeuropejskiego  
- P6_DCL(2006)0029 - Wygasła  
Bogdan GOLIK , Bogusław SONIK  
Data otwarcia : 26-04-2006
Termin : 26-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 60 - 26-07-2006
null w sprawie potępienia dla kwestionowania postanowień Układu Poczdamskiego  
- P6_DCL(2005)0043 - Wygasła  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Data otwarcia : 05-09-2005
Termin : 05-12-2005
Liczba sygnatariuszy : 24 - 05-12-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.