Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna
  GERINGER de OEDENBERG
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Polska Bezpartyjna
 • Data urodzenia: 12 września 1957, Wrocław

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

160

Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (debata)

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(4)

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (debata)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (debata)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(16)

Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(22)

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2014-2020) (debata)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(20)

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (debata)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (debata)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

27

SPRAWOZDANIE w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015

PETI
02-12-2016 A8-0366/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

JURI
04-04-2017 JURI_AD(2017)597525

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595393

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi, z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

PETI
27-01-2017 PETI_AD(2017)595392

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

JURI
07-12-2015 JURI_AD(2015)557273

Instytucjonalne projekty rezolucji

160

Wspólny projekt rezolucji w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

14-12-2016 RC-B8-1346/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

14-12-2016 RC-B8-1345/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zbiorowych grobów w Iraku

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Rohingya minority in Myanmar

12-12-2016 B8-1363/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on mass graves in Iraq

12-12-2016 B8-1362/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti

12-12-2016 B8-1361/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Ildara Dadina, więźnia sumienia w Rosji

23-11-2016 RC-B8-1261/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach

23-11-2016 RC-B8-1256/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Przyjęto : 27-07-2015
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 07-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 394 - 28-07-2015

Pytania pisemne

6

Rewizja ustaw spółdzielczych

14-10-2016 E-007765/2016 Komisja

Brak odpowiedzi Komisji na pismo skierowane do niej przez 60 europosłów

14-03-2016 E-002153/2016 Komisja

Opłaty roamingowe

17-06-2015 E-009900/2015 Komisja

VP/HR - Nowe przypadki łamania praw kobiet w Iranie

20-05-2015 E-008038/2015 Komisja

Redukcja VAT na e-booki przez Francję i Luksemburg

12-05-2015 E-007626/2015 Komisja

Pytania ustne

1

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

66

 

Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

On Thursday 04/10/2018 the European Parliament voted on the mutual recognition of freezing and confiscation orders. The report introduced amendments altering some procedural requirements and strengthening respect for fundamental rights.
I fully support the amendments proposed that underscore the importance of observing fundamental rights when executing or recognizing freezing orders. Failure to observe fundamental rights, especially a right to a fair trial, and right to property should undoubtedly be accepted as valid grounds for refusal to recognise freezing or confiscation orders. In addition, the suggested modifications regarding procedural aspects such as harmonising rules of the procedure and setting tighter deadlines for authorities would ensure more efficient and fairer outcome for all the parties involved.
Furthermore, the report touched upon the reuse of the confiscated items. It is certainly in the public interest to utilise the assets and properties ceased for projects that would foster prevention of organised crime and pursue other activities of public interest and social utility.

 

Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

I welcome the removal of the obstacles in the free movement of non- personal data for business and public authorities within the EU, as approved by the European Parliament. Following the other proposals, such as Geo-blocking, this is another tool aiming to strengthen the Digital Single Market and seizing the potential of European data economy. On the other hand, the rights for privacy of the EU citizens should not be hindered by any improvements of the Common Market. I believe, in this piece of legislation, we managed to reach a balanced solution with specific and clear rules.
The proposal facilitates switching cloud providers used for storing customer´s data and, additionally, businesses will be freer in selecting more beneficial and cost-effective location for their IT resources. Furthermore, the public authorities will not require the localisation of data processed in their territory, with an exception of data potentially threatening public security.

 

Świadczenie audiowizualnych usług medialnych (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert)

02-10-2018

On Tuesday 02/10/2018, the European Parliament voted in favour of a new law regarding audiovisual media services, which will newly cover also video services online. In order to protect minors from harmful content, the proposal makes platforms responsible for the content and introduces further measures, such as age-verification system. Furthermore, in the proposal we suggested forbidding the advertisements on tobacco products and alcohol during the shows targeting children and miners.
Additionally, to promote and support the European creators, the proposal introduces a quota of audiovisual material of European origin to 30% of the content in video-on-demand services such as Netflix, and oblige the media services providers to contribute to the national funds financing the audiovisual industry. Regarding the commercial communication and product placement in videos, the proposal brings stricter rules and clarity in making recognisable this kind of content. I am glad the provision equalises the duties for the online-transmitted services and traditional broadcasting, since nowadays they both reach an audience of a similar size, and both should be governed by the same set of rules.

 

Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

I welcome the positive result of the vote on the Single Digital Gateway. The proposal suggests establishing an information point online with all information for citizen and business regarding administrative procedures related to the free movement across the Union. This Gateway will provide the necessary details about travelling within the EU, working and studying abroad, residing in another State, accessing a healthcare system in other Member States and others. I strongly support every initiative, which tries to facilitate the everyday life of EU citizens, and I am sure this one will have a meaningful impact.
Although, bringing together the sources and provide them in all national languages is the core, the proposal also allows the citizens and business to submit the documents and request information online in a second EU language. I am glad that thanks to the work of my colleagues, the proposal will cover even broader scope of procedures than previously planned by the European Commission.
Furthermore, the investments in e-government and digitalising the public services bring us closer to the full potential of the Single Market and possibilities the Internet is offering us.

 

Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

On Thursday 13/09/2018 the European Parliament approved the report on dual quality of products in the Single Market. The Members welcomed the Commission’s New Deal for Consumers proposal underling that discrimination of this nature is utterly unacceptable. I strongly believe that all citizens of the European Union unequivocally deserve access to the products of the same quality level. The issue of dual quality goods not only undermines consumers’ trust but also threatens to jeopardize functioning of the Single Market.
I fully agree with the recommendations of this report highlighting the importance of providing consumers with clear and correct information in order to address this issue and calling on the Commission to formulate a clear definition of what can be considered dual quality and how each case should be assessed and addressed by the competent authorities.
I am glad the topic has become an integral part in the political discussion within the EU institutions in the past years, symbolizing one of the main splits between the Western and Eastern, Old and New Member states that needs to be overcome.

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018

. – Głosowanie z 12 września nad projektem dyrektywy dotyczącej reformy prawa autorskiego miało kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki cyfrowej, ale przede wszystkim dla milionów użytkowników Internetu. Przykro mi, że posłowie po wakacyjnej refleksji nie wyeliminowali z projektu niekorzystnych dla internautów zapisów.
Liczni eksperci ostrzegają, że ostateczna wersja art. 11 oznacza dla odbiorcy ewidentne zagrożenie dla swobodnego wyszukiwania treści przez ograniczanie wyników. Co za tym idzie? Zmniejszenie pluralizmu mediów oraz zagrożenie wolności słowa w Internecie.
W przypadku art. 13 budzącego jeszcze większe emocje nie zgadzam się na automatyczne filtrowanie treści zamieszczanych przez użytkowników platform, gdyż oznacza to w praktyce cenzurę Internetu, dlatego głosowałam przeciw. Zarówno obywatele, jak i ten Parlament już raz odrzucili próbę wprowadzenia takiej cenzury w niesławnej propozycji ACTA.

 

Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

The European Parliament voted in favour of assigning of EUR 33 992 206 from the European Union Solidarity Fund (EUSF) to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland to assist the state authorities the overcome the damages caused by exceptional nature disastrous that took part during the year 2017.
Poland applied for the contribution following the strong storms and heavy rainfalls in August 2017 mainly in Kuyavian-Pomeranian voivodeship, Pomeranian voivodeship and Greater Poland voivodeship, which had detrimental effects on private and state forests, infrastructure, fields, farms, tourist sites and other facilities. I believe the aid will facilitate the recovery of the effected assets and areas.
The European Union Solidarity Fund was establish to address the major natural catastrophes and to show solidarity with the affected regions in a reaction to the drastic floods in Central Europe in 2002. Within the past 15 years, 24 European countries were supported by the amount of more than 5 billion euros originating from the fund.

 

Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka)

05-07-2018

On Thursday 5 July 2018 the European Parliament supported the call on the European Commission to establish a statute for social and solidarity-based enterprises. The sector, with estimated 14 million employees, positively influences regional development, quality of jobs and continuous economic growth. I agree that the EC should aim to unite the rules governing enterprises based on the social economy and solidarity in terms of funding, investments and to facilitate the cross-border development. It is our experience that those enterprises offer unique job opportunities for people with disabilities, help with reintegrating people excluded long-term from the labour market, combat social exclusion and contribute to the protection of environment and preserving biodiversity and natural resources.
Furthermore, the report suggests creating a European Social Economy Label, available for the enterprises fulfilling set of conditions, in order to identify companies essentially focused on the general interest and public good. I believe the EC and subsequently the individual Member States should acknowledge the need for the labels and, in their strategies, further recognise the benefits of a social and solidarity-based economy for the development of our society.

 

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

. ‒ Since 1979, the Members of the European Parliament have been elected directly by European Union citizens. The reform of the electoral law, approved by Parliament on Wednesday 4 July 2018, grants EU citizens living in a non-EU country the right to cast distantly their vote in the European Parliament elections. I welcome this reform, since following Brexit numerous EU nationals will reside in a third country and we need to make sure their right to participate in the election is secured.
Furthermore, the report implements measures against double voting, which will increase the trust of voters in the elections, and sets an obligatory deadline for presenting the candidates to the public. This will allow citizens to gain sufficient time to select their representatives well in advance before the elections.
The report additionally introduces obligatory thresholds between 2% and 5% for single-constituency states with more than 35 seats in the European Parliament. Nevertheless, 26 out of 28 Member States already have such a threshold, including Poland with a level of 5%.

 

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

04-07-2018

On Wednesday 4 July 2018, the European Parliament voted on the report on the posting of workers in the road sector. The Commission proposal suggests considering drivers who spend more than three days of one month in the same Member State as posted workers. Their employers would therefore be obliged to provide their employees the salary equal to the level of remuneration of that Member State. I believe that the rules that have been designed to fix the market inequalities in other sectors are not suitable for transport industry. Given the nature of drivers’ work, the employer would have to comply with numerous pieces of national legislation and rules on minimum wages. The Commission tried to strike a balance between securing fair and socially accountable conditions for workers and avoiding over-regulating the industry. Unfortunately, in my opinion, the proposal would impose serious administrative burdens on entrepreneurs operating in the sector. Furthermore, the report addresses the issues of so-called nomad drivers, proposing rules on their returning home in order to maintain a better work—life balance.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G140
  1047 Brussels