Luisa Fernanda RUDI UBEDA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 14-11-2004 / 31-03-2008 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Partido Popular (Hiszpania)

Przewodnicząca 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 14-03-2007 / 19-02-2008 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 22-09-2004 / 19-02-2008 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 21-02-2005 / 31-03-2008 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-09-2004 / 31-03-2008 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006  
- IMCO_AD(2008)400497 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008  
- IMCO_AD(2007)392037 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej  
- IMCO_AD(2006)378790 -  
-
IMCO 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.