Marek SIWIEC
 • Marek
  SIWIEC
 • Polska
 • Data urodzenia: 13 marca 1955, Piekary Sląskie

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Polska)
 • 14.07.2009 / 31.12.2012 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polska)
 • 01.01.2013 / 30.06.2014 : - (Polska)

Przewodniczący

 • 21.09.2004 / 14.02.2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

Wiceprzewodniczący

 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Prezydium
 • 16.01.2007 / 13.07.2009 : Parlament Europejski

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 22.09.2004 / 14.02.2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 21.07.2004 / 29.08.2004 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

55

Sytuacja na Ukrainie (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(14)

Konferencja w sprawie zmiany klimatu (B7-0482/2013)

24-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-24(13.6)

  Konferencija o klimatskim promjenama (B7-0482/2013)

24-10-2013 P7_CRE-PROV(2013)10-24(14.5)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa

AFET
24-11-2011 A7-0400/2011

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE

AFET
15-11-2012 A7-0374/2012

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE

IMCO
12-10-2012 IMCO_AD(2012)489674

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE

IMCO
31-05-2012 IMCO_AD(2012)487677

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

AFET
16-03-2010 AFET_AD(2010)439128

OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE

IMCO
02-12-2009 IMCO_AD(2009)428268

Projekt(-y) rezolucji

46

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Projekt rezolucji w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

11-03-2014 B7-0265/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

25-02-2014 B7-0223/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

04-02-2014 B7-0140/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożeń związanych z nacjonalizmem, antysemityzmem i innymi formami nietolerancji etnicznej ze strony ruchów sprzeciwiających się projektowi europejskiemu

07-10-2013 P7_DCL(2013)0015 Wygasła

szczegóły

Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM

Data otwarcia : 07-10-2013
Termin : 07-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 150 - 08-01-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania odpowiedzialności za holokaust

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Wygasła

szczegóły

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Data otwarcia : 08-02-2010
Termin : 20-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 120 - 20-05-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie starań Polski o organizację II Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. w Poznaniu

11-11-2009 P7_DCL(2009)0061 Wygasła

szczegóły

Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Konrad SZYMAŃSKI

Data otwarcia : 11-11-2009
Termin : 25-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 51 - 26-02-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

7

Przepisy UE dotyczące swobody przemieszczania się

22-04-2013 P-004500/2013 Komisja

Łamanie praw autochtonicznych mniejszości narodowych w Republice Litewskiej

15-12-2011 O-000331/2011 Komisja

Łamanie praw autochtonicznych mniejszości narodowych w Republice Litewskiej

06-09-2011 O-000189/2011 Komisja

Sytuacja nad rzeką Jordan ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dolnego Jordanu

16-06-2010 O-0092/2010 Komisja

Budowanie pokoju i współpracy w ramach stosunków z Białorusią i Rosją

07-10-2009 O-0104/2009 Komisja

Budowanie pokoju i współpracy w ramach stosunków z Białorusią i Rosją

07-10-2009 O-0103/2009 Rada

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

206

Absolutoria budżetowe 2007 (Głosowanie odbędzie się w czwartek) (debata)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(19)

Absolutoria budżetowe 2007 (Głosowanie odbędzie się w czwartek) (debata) (2)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(19)

Absolutoria budżetowe 2007 (Głosowanie odbędzie się w czwartek) (debata) (3)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(19)

Produkty kosmetyczne (tekst przekształcony) (debata)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(15)

Produkty kosmetyczne (tekst przekształcony) (debata) (2)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(15)

Produkty kosmetyczne (tekst przekształcony) (debata) (3)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(15)

Projekt(-y) rezolucji

10

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Gruzji

01-09-2008 B6-0410/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Ukrainy

05-04-2006 RC-B6-0235/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the parliamentary elections in Ukraine

29-03-2006 B6-0235/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Belarus in the run-up to the presidential elections on 19 March

13-02-2006 B6-0113/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji politycznej i niezależności mediów na Białorusi

06-07-2005 RC-B6-0411/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on Ukraine

10-01-2005 B6-0041/2005

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Ukrainy

30-11-2004 RC-B6-0195/2004

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich na Ukrainie

27-10-2004 RC-B6-0095/2004

Oświadczenie(-a) pisemne

4

Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji dotyczącej powołania komitetu mędrców

10-12-2007 P6_DCL(2007)0113 Wygasła

szczegóły

Jo LEINEN , Vural ÖGER , Marek SIWIEC

Data otwarcia : 10-12-2007
Termin : 26-03-2008
Liczba sygnatariuszy : 45 - 27-03-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie międzynarodowego uznania Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932–33) za ludobójstwo

15-01-2007 P6_DCL(2007)0004 Wygasła

szczegóły

Konrad SZYMAŃSKI , Charles TANNOCK , Marek SIWIEC

Data otwarcia : 15-01-2007
Termin : 15-04-2007
Liczba sygnatariuszy : 139 - 15-04-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie swobodnego przepływu siły roboczej

01-02-2006 P6_DCL(2006)0005 Wygasła

szczegóły

Libor ROUČEK , Csaba Sándor TABAJDI , Marek SIWIEC , Borut PAHOR , Monika BEŇOVÁ

Data otwarcia : 01-02-2006
Termin : 01-05-2006
Liczba sygnatariuszy : 146 - 01-05-2006

Oświadczenie pisemne w sprawie wycofania się Izraela ze strefy Gazy

28-09-2005 P6_DCL(2005)0053 Wygasła

szczegóły

Charles TANNOCK , Jana HYBÁŠKOVÁ , Marek SIWIEC , André BRIE , Frédérique RIES

Data otwarcia : 28-09-2005
Termin : 28-12-2005
Liczba sygnatariuszy : 148 - 28-12-2005

Pytanie(-a) parlamentarne

4

Program reformy polskich stoczni

10-10-2008 O-0103/2008 Komisja

Ubóstwa dzieci w państwach członkowskich UE

05-06-2007 E-2987/2007 Rada

System obrony przeciwrakietowej USA w Czechach i Polsce.

02-02-2007 E-0576/2007 Rada

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)