João de Deus PINHEIRO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Wiceprzewodniczący
 • 14-11-2004 / 08-03-2005 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Wiceprzewodniczący
 • 09-03-2005 / 14-02-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Wiceprzewodniczący
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 22-11-2007 : Coligaçao Força Portugal (PPD/PSD.CDS-PP) (Portugalia)
 • 23-11-2007 / 13-07-2009 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 27-02-2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Turcją, którą Rada Europejska ma podjąć w grudniu 2004 roku  
- P6_DCL(2004)0040 - Wygasła  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Data otwarcia : 13-10-2004
Termin : 13-01-2005
Liczba sygnatariuszy : 162 - 13-01-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.