Grażyna STANISZEWSKA : Szósta kadencja Parlamentu 

Członkini 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Członkini 

 • 20-07-2004 / 16-06-2005 : Unia Wolnosci (Polska)
 • 17-06-2005 / 13-07-2009 : Unia Wolnosci/Partia Demokratyczna - demokraci.pl (Polska)

Członkini 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 29-07-2004 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Komisja Petycji

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Komunikat dotyczący Europejskiej agendy kultury w czasie światowej globalizacji  
- REGI_AD(2008)396712 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji  
- REGI_AD(2006)369904 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null w sprawie ustanowienia Europejskiego Roku Języków Sąsiadów  
- P6_DCL(2009)0026 - LAPSED  
Grażyna STANISZEWSKA , Hannu TAKKULA , Vasco GRAÇA MOURA  
null w sprawie kanału Dunaj-Odra-Łaba  
- P6_DCL(2008)0043 - LAPSED  
Tomáš ZATLOUKAL , Eva LICHTENBERGER , Grażyna STANISZEWSKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Holger KRAHMER  
null w sprawie chorób reumatycznych  
- P6_DCL(2005)0041 - ADOPTED  
Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.