Zbigniew KUŹMIUK
 • Zbigniew
  KUŹMIUK
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Polska Prawo i Sprawiedliwość
 • Data urodzenia: 19 września 1956, Komorowo

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

64

Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym (debata)

03-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-03(21)

Europejski filar praw socjalnych (debata)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Pakiet na rzecz czystej energii dla wszystkich (debata)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(2)

Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny (debata)

30-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-30(11)

Przegląd WRF (debata)

30-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-30(12)

W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(16)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie dostępu do finansowania dla MŚP i zwiększenia różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych

BUDG
24-05-2016 BUDG_AD(2016)580545

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

4

OPINIA w sprawie właściwej kombinacji funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE

BUDG
27-03-2017 BUDG_AD(2017)595760

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

AGRI
14-03-2017 AGRI_AD(2017)595439

OPINIA w sprawie przygotowania rewizji powyborczej WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE

AGRI
02-06-2015 AGRI_AD(2015)551862

Projekt(-y) rezolucji

22

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce

11-04-2016 B8-0465/2016

Projekt rezolucji w sprawie systematycznego masowego mordowania mniejszości religijnych przez ISIS

27-01-2016 B8-0154/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

15-12-2015 RC-B8-1394/2015

Projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin

14-12-2015 B8-1399/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

09-09-2015 RC-B8-0866/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

08-09-2015 B8-0872/2015

  Motion for a resolution on Russia - in particular the convictions of Eston Kohver, Oleg Sentzov, and Alexander Kolchenko

07-09-2015 B8-0847/2015

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie epidemii w gajach oliwnych spowodowanej bakterią Xylella fastidiosa

19-05-2015 RC-B8-0451/2015/popr. 1

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania produktów ekologicznych w stołówkach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Wygasła

szczegóły

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 75 - 25-01-2017

Pytanie(-a) parlamentarne

47

Uznawanie kwalifikacji zawodowych kardiochirurgów w pańtwach UE

25-01-2017 E-000397/2017

W sprawie podniesienia ceny interwencyjnej zbóż

13-01-2017 E-000187/2017

Naruszenia prawa konkurencyjności na rynku unijnym

30-11-2016 E-009074/2016

Limity wykorzystania potencjału pochłaniania CO2 przez użytki rolne i leśne

15-09-2016 E-006898/2016

"Zamknięte kluby" uczestników programów ramowych UE

25-07-2016 E-006067/2016

Unijny zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach

16-06-2016 O-000090/2016

Zmiana w kwestii darmowych uprawnień dla producentów energii elektrycznej

02-05-2016 E-003683/2016

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M097
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13053
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M097
  1047 Brussels