Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 12-12-2005 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 13-12-2005 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 10-09-2007 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polska)
 • 11-09-2007 / 13-07-2009 : Polskie Stronnictwo Ludowe "PIAST" (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 12-12-2005 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 05-01-2006 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej: zasady, działania i narzędzia  
- CULT_AD(2009)416675 -  
-
CULT 
OPINIA w sprawie nowych perspektyw i nowych wyzwań dla zrównoważonego sektora turystyki europejskiej  
- CULT_AD(2005)355630 -  
-
CULT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy dostępu do internetu  
- P6_DCL(2004)0056 - Wygasła  
Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI  
Data otwarcia : 13-12-2004
Termin : 13-03-2005
Liczba sygnatariuszy : 56 - 13-03-2005
Oświadczenie pisemne w sprawie apelu do parlamentów i rządów państw członkowskich Unii Europejskiej o niezwłoczne wycofanie wojsk z Iraku  
- P6_DCL(2004)0053 - Wygasła  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI , Czesław Adam SIEKIERSKI , Zbigniew KUŹMIUK  
Data otwarcia : 01-12-2004
Termin : 01-03-2005
Liczba sygnatariuszy : 25 - 01-03-2005
Oświadczenie pisemne w sprawie 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej  
- P6_DCL(2004)0038 - Wygasła  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Zdzisław Zbigniew PODKAŃSKI , Zbigniew KUŹMIUK  
Data otwarcia : 23-09-2004
Termin : 23-12-2004
Liczba sygnatariuszy : 33 - 23-12-2004

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.