Francisco José MILLÁN MON : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Partido Popular (Hiszpania)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 ... : Komisja Rybołówstwa
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Kontakt