Matteo SALVINI

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

267

Debata z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem na temat przyszłości Europy (debata)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Pezentacja programu prac estońskiej prezydencji Rady (debata)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Przygotowania do szczytu G-7 (debata)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Sytuacja na Węgrzech (debata)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9–10 marca 2017 r., w tym deklaracja rzymska (debata)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(7)

Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Instytucjonalne projekty rezolucji

13

Projekt rezolucji w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

12-03-2018 B8-0152/2018

Projekt rezolucji w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji

05-02-2018 B8-0079/2018

Projekt rezolucji w sprawie zawarcia umowy CETA między UE a Kanadą

08-02-2017 B8-0141/2017

Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla osób dotkniętych skutkami stosowania talidomidu

12-12-2016 B8-1343/2016

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi

23-11-2016 B8-1284/2016

Projekt rezolucji w sprawie stosunków UE–Turcja

22-11-2016 B8-1279/2016

Projekt rezolucji WNIOSEK O WOTUM NIEUFNOŚCI DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

12-05-2016 B8-0621/2016/popr. 1

Projekt rezolucji w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Indywidualne projekty rezolucji

38

Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia współczynnika urodzeń w Europie

12-09-2017 B8-0532/2017

Projekt rezolucji w sprawie szkód spowodowanych dyrektywą w sprawie pracowników delegowanych

29-06-2016 B8-0859/2016

Projekt rezolucji w sprawie proimigracyjnej polityki Komisji

29-06-2016 B8-0856/2016

Projekt rezolucji w sprawie zamiaru Komisji opanowania nielegalnej imigracji

27-06-2016 B8-0844/2016

Projekt rezolucji w sprawie sankcji wobec Rosji

27-05-2016 B8-0674/2016

Projekt rezolucji w sprawie samobójczego zamachu wymierzonego przeciw chrześcijanom z Lahauru

22-04-2016 B8-0504/2016

Projekt rezolucji w sprawie prowadzenia centralnego rejestru danych radykalnych imamów

21-04-2016 B8-0501/2016

Oświadczenie(-a) pisemne

20

Oświadczenie pisemne w sprawie muszki plamoskrzydłej

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Wygasła

szczegóły

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 16 - 13-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla europejskiego sektora zbóż

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Wygasła

szczegóły

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 21 - 13-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie gatunku Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Wygasła

szczegóły

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 16 - 13-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie Canis lupus i jego statusu gatunku chronionego

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Wygasła

szczegóły

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 15 - 13-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie dodatków do żywności E 249 i E 250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Wygasła

szczegóły

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Data otwarcia : 30-11-2016
Termin : 01-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 19 - 02-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie znaczenia wyspecjalizowanego kształcenia technicznego ludzi młodych chcących pracować w sektorze pierwotnym

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Wygasła

szczegóły

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 25 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie walki z podrabianiem produktów w sektorze wina i napojów spirytusowych

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Wygasła

szczegóły

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 23 - 22-02-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturowego know-how w zakresie produkcji wina

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Wygasła

szczegóły

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 27 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie dzieci będących ofiarami przemocy, wykorzystywania i złego traktowania

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Wygasła

szczegóły

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 38 - 04-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie utrzymania Rosji jako strategicznego partnera UE

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Wygasła

szczegóły

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 29 - 13-12-2016

Pytania pisemne

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komisja

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komisja

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komisja

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komisja

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komisja

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komisja

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komisja

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komisja

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komisja

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komisja

Pytania ustne

12

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

01-03-2018 O-000026/2018 Komisja

Empiryczne podstawy badań dotyczących umowy CETA

10-11-2016 O-000137/2016 Komisja

Technologie edycji genomu: możliwości i ryzyko

24-06-2016 O-000097/2016 Komisja

Przewóz zwierząt hodowlanych do Turcji

24-06-2016 O-000096/2016 Komisja

Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych

25-02-2016 O-000031/2016 Komisja

Ochrona dziedzictwa europejskiego

06-05-2015 O-000047/2015 Komisja

Informowanie konsumentów i etykietowanie mięsa pochodzącego z uboju rytualnego

17-03-2015 O-000027/2015 Komisja

Wykorzystanie funduszy europejskich na lotniska

17-03-2015 O-000026/2015 Komisja

Nieoznaczanie kraju pochodzenia produktów przywożonych z państw trzecich

05-02-2015 O-000015/2015 Komisja

Praktyki monopolistyczne w branży farmaceutycznej

10-12-2014 O-000094/2014 Komisja