Bernat JOAN i MARÍ : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

 • 20-07-2004 / 18-06-2007 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Członek 

 • 20-07-2004 / 18-06-2007 : Europa de los Pueblos (Hiszpania)

Wiceprzewodniczący 

 • 15-09-2004 / 18-06-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Członek 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 18-06-2007 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 18-06-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-03-2007 / 18-06-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prześladowania bahaitów w Iranie  
- P6_DCL(2007)0008 - LAPSED  
Jo LEINEN , Frédérique RIES , Erik MEIJER , Bernat JOAN i MARÍ  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.