Giorgio CAROLLO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 08-05-2005 : Komisja Prawna
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 16-02-2006 / 14-03-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-09-2004 / 15-02-2006 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony sektora hodowli w regionie Kampania  
- P6_DCL(2007)0056 - Wygasła  
Riccardo VENTRE , Antonio TAJANI , Carlo CASINI , Alfredo ANTONIOZZI , Giorgio CAROLLO  
Data otwarcia : 21-05-2007
Termin : 27-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 27 - 27-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.