Sepp KUSSTATSCHER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych  
- EMPL_AD(2008)405891 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i kształcenia zawodowego: Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności  
- EMPL_AD(2006)367961 -  
-
EMPL 
OPINIA w sprawie aspektów środowiskowych zrównoważonego rozwoju  
- EMPL_AD(2005)357871 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie praw osób niepełnosprawnych w przypadku katastrof  
- P6_DCL(2009)0010 - Wygasła  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 168 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie podpalenia słoweńskiego żłobka w Trieście, co zostało odebrane jako atak na mniejszość słoweńską we Włoszech  
- P6_DCL(2007)0023 - Wygasła  
Mojca DRČAR MURKO , Jelko KACIN , Sepp KUSSTATSCHER , Karin RESETARITS , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 01-03-2007
Termin : 01-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 39 - 01-06-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie przestrzegania praw człowieka w związku z letnimi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie 2008  
- P6_DCL(2006)0075 - Wygasła  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 85 - 01-02-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.