Nicola ZINGARETTI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 16-06-2008 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 21-07-2004 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Włochy)
 • 19-02-2008 / 16-06-2008 : Partito Democratico (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 15-09-2004 / 11-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 16-06-2008 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-03-2007 / 16-06-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 13-07-2005 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-09-2004 / 05-12-2005 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 08-10-2004 / 19-12-2004 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 20-12-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 16-06-2008 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 16-06-2008 : Komisja Prawna
 • 14-03-2007 / 16-06-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie przyszłości sektora tekstyliów i odzieży po roku 2005  
- JURI_AD(2005)357738 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony europejskich aptek  
- P6_DCL(2008)0013 - Wygasła  
Adriana POLI BORTONE , Patrizia TOIA , Stefano ZAPPALA' , Nicola ZINGARETTI  
Data otwarcia : 30-01-2008
Termin : 08-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 174 - 08-05-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.