Alessandro BATTILOCCHIO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 23-10-2007 : Niezrzeszeni
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 18-02-2008 : Partito Socialista Nuovo PSI (Włochy)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013)  
- DEVE_AD(2008)404597 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka)  
- DEVE_AD(2006)376442 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice  
- DEVE_AD(2005)350272 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.