Riccardo VENTRE : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 11-09-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 20-06-2007 / 10-09-2008 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 28-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 25-04-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie przestrzegania Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia zapewniająca systematyczna i ścisłą kontrolę  
- AFCO_AD(2006)371720 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach kształcenia w szkołach średnich  
- P6_DCL(2009)0042 - Wygasła  
Riccardo VENTRE  
Data otwarcia : 01-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 17 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie wpływu zanieczyszczania środowiska przez statki na turystyczne regiony nadbrzeżne  
- P6_DCL(2009)0041 - Wygasła  
Riccardo VENTRE  
Data otwarcia : 01-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 13 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie pilnego planu dotyczącego zwolnienia z podatku małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2009)0031 - Wygasła  
Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI  
Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 39 - 08-05-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.