Gianni DE MICHELIS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 23-10-2007 : Niezrzeszeni
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 18-02-2008 : Partito Socialista Nuovo PSI (Włochy)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2006 / 10-10-2006 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 28-03-2007 / 11-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 13-12-2006 : Komisja Prawna
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 08-06-2005 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-03-2007 / 23-10-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 16-11-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 11-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej  
- ITRE_AD(2006)368033 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.