Luca ROMAGNOLI : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek prezydium 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Niezrzeszeni
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Członek prezydium
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Członek 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Movimento Sociale Fiamma tricolore (Włochy)

Członek 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 11-10-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 27-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007  
- TRAN_AD(2009)416324 -  
-
TRAN 
OPINIA zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości  
- LIBE_AD(2008)414048 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium odnośnie do wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2006  
- TRAN_AD(2008)398628 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null w sprawie krytyki i gróźb pod adresem Jego Świątobliwości Benedykta XVI oraz wyraźnej próby naruszenia, często przy użyciu przemocy, swobody opinii i wypowiedzi w krajach Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2006)0071 - LAPSED  
Luca ROMAGNOLI  
null w sprawie równości dostępu do publicznych usług radiowo-telewizyjnych oraz pluralizmu informacji politycznej we Włoszech  
- P6_DCL(2005)0081 - LAPSED  
Luca ROMAGNOLI , Carlo FATUZZO , Marco PANNELLA  
null w sprawie braku demokracji oraz nierównego traktowania partii politycznych w Bułgarii  
- P6_DCL(2005)0067 - LAPSED  
Bruno GOLLNISCH , Andreas MÖLZER , Luca ROMAGNOLI  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.