Mike NATTRASS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 22-06-2010 : Europa Wolności i Demokracji - Członek
  • 23-06-2010 / 10-12-2012 : Niezrzeszeni
  • 11-12-2012 / 08-09-2013 : Europa Wolności i Demokracji - Członek
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 03-11-2013 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)
  • 04-11-2013 / 24-03-2014 : An Independence Party (Wielka Brytania)
  • 25-03-2014 / 30-06-2014 : AN INDEPENDENCE FROM EUROPE (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 29-03-2012 / 15-01-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie sprzedaży jaj pochodzących od kur hodowanych w nieprzepisowych klatkach  
- P7_DCL(2010)0087 - Wygasła  
Nicole SINCLAIRE , Mike NATTRASS  
Data otwarcia : 10-11-2010
Termin : 17-02-2011
Liczba sygnatariuszy : 51 - 17-02-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe