Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Grecja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Komisja Petycji
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 19-01-2006 / 31-01-2006 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 01-02-2006 / 19-06-2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 18-02-2008 : Komisja Prawna
 • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie odnowionej agendy społecznej  
- FEMM_AD(2009)418261 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie problemów i perspektyw dotyczących obywatelstwa europejskiego  
- FEMM_AD(2009)416326 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie uczenia się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”  
- FEMM_AD(2008)412294 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie objęcia opiekunów i opiekunek systemami zabezpieczenia społecznego  
- P6_DCL(2009)0050 - Wygasła  
Kathy SINNOTT , Anna ZÁBORSKÁ , Marian HARKIN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU  
Data otwarcia : 21-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 44 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie zwracania w polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży  
- P6_DCL(2008)0033 - Przyjęta  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Data otwarcia : 21-04-2008
Termin : 24-07-2008
Przyjęto : 02-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0390
Liczba sygnatariuszy : 433 - 10-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych i umieszczania ich w placówkach w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2008)0024 - Wygasła  
Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 213 - 10-07-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.