Katerina BATZELI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grecja)

Przewodnicząca 

 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 10-10-2007 / 11-11-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wdrażania Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw  
- ECON_AD(2005)362856 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006  
- AGRI_AD(2005)360361 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006  
- FEMM_AD(2005)360253 -  
-
FEMM 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2009)0001 - Przyjęta  
Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data otwarcia : 12-01-2009
Termin : 24-04-2009
Przyjęto : 05-05-2009
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2009)0347
Liczba sygnatariuszy : 436 - 24-04-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby podjęcia wspólnych działań na szczeblu Unii Europejskiej mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury oraz ich zwrot do państw członkowskich, z których zostały one nielegalnie wywiezione  
- P6_DCL(2008)0107 - Wygasła  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Data otwarcia : 15-12-2008
Termin : 02-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 134 - 02-04-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego dnia sportu  
- P6_DCL(2008)0100 - Wygasła  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Data otwarcia : 17-11-2008
Termin : 12-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 203 - 12-03-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.