Panagiotis BEGLITIS
 • Panagiotis
  BEGLITIS
 • Grecja
 • Data urodzenia: 25 lutego 1957, Velo Korinthias

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 25.09.2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 25.09.2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grecja)

Wiceprzewodniczący

 • 22.09.2004 / 25.09.2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.09.2004 / 25.09.2007 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15.09.2004 / 21.09.2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 25.09.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31.01.2007 / 25.09.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 23.05.2007 / 25.09.2007 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31.01.2007 / 25.09.2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31.01.2007 / 25.09.2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14.03.2007 / 25.09.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

104

Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (debata)

11-07-2007 P6_CRE-REV(2007)07-11(17)

Stosunki gospodarcze i handlowe UE z Rosją (debata)

18-06-2007 P6_CRE-REV(2007)06-18(16)

Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

26-04-2007 P6_CRE-REV(2007)04-26(14.1)

Stosunki euro-śródziemnomorskie - Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (debata)

14-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-14(9)

Czas na zapytania (zapytania do Rady)

14-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-14(12)

Reforma instrumentów polityki handlowej UE (debata)

14-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-14(15)

Osoby zaginione na Cyprze (debata)

14-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-14(18)

Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

12-02-2007 P6_CRE-REV(2007)02-12(12)

Moratorium na wykonanie kary śmierci (debata)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Siódme i ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni (debata)

17-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-17(8)

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

INTA
26-06-2006 INTA_AD(2006)374318

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur dla Państw Członkowskich dotyczących powrotu nielegalnych imigrantów z państw trzecich

AFET
28-04-2006 AFET_AD(2006)367949

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie tymczasowego porozumienia między Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Turkmenistanem

AFET
22-03-2006 AFET_AD(2006)364991

Projekt(-y) rezolucji

25

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w Samarze w dniu 18 maja 2007 r.

08-05-2007 RC-B6-0190/2007/popr. 1

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu UE-Rosja

02-05-2007 B6-0190/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Rosji

25-04-2007 RC-B6-0172/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dziennikarza BBC Alana Johnstona

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Fidżi

13-12-2006 RC-B6-0646/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji więźniów w Guantanamo

29-05-2006 RC-B6-0296/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of detainees in Guantánamo

23-05-2006 B6-0300/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Iraku: wspólnota asyryjska; sytuacja w więzieniach w Iraku

05-04-2006 RC-B6-0252/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of the Assyrian community and in prisons in Iraq

04-04-2006 B6-0258/2006

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie wycofania zarzutów wobec tureckiego pisarza Orhana Pamuka.

15-12-2005 P6_DCL(2005)0082 Wygasła

szczegóły

Dimitrios PAPADIMOULIS , Feleknas UCA , Panagiotis BEGLITIS

Data otwarcia : 15-12-2005
Termin : 15-03-2006
Liczba sygnatariuszy : 53 - 15-03-2006

Pytanie(-a) parlamentarne

100

  Cancellation of a concert by a Greek singer in Turkey for nationalist reasons

18-07-2007 E-3874/2007 Komisja

  Implementation of Natura 2000 in maritime areas of Greece and in the Gulf of Corinth

12-07-2007 E-3774/2007 Komisja

  Bathing water in Greece

05-06-2007 E-2986/2007 Komisja

  Unemployment situation in Greece

31-05-2007 H-0406/2007 Komisja

  Funding of twinning projects jointly carried out by bodies in the Member States and the Western Balkans

29-05-2007 E-2899/2007 Komisja

  Funding of projects in the Corinth prefecture under the 3rd and 4th CSF

24-05-2007 P-2877/2007 Komisja

  Funding for Kurdish regions in Turkey

23-05-2007 E-2840/2007 Komisja

  'Home help' scheme

28-02-2007 E-1178/2007 Komisja

  Local elections in Albania

22-02-2007 E-1071/2007 Komisja