Roberts ZĪLE : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 

Członek 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie sprawozdania okresowego w sprawie WRF na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia  
- TRAN_AD(2018)625460 -  
-
TRAN 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Roberts ZĪLE  
Roberts ZĪLE 

Na stronie EP NEWSHUB

Kontakt