Péter OLAJOS : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Członek 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Demokrata Fórum (Węgry)

Członek 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 28-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 12-02-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2007  
- ENVI_AD(2009)416689 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007  
- ENVI_AD(2009)416687 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2007  
- ENVI_AD(2009)416686 -  
-
ENVI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null w sprawie zwalczania na rynku UE drewna pochodzącego z nielegalnego wyrębu  
- P6_DCL(2008)0023 - LAPSED  
Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI  
null w sprawie działalności ekstremistycznych grup paramilitarnych w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2007)0093 - LAPSED  
Csaba Sándor TABAJDI , István SZENT-IVÁNYI , Péter OLAJOS , Mikel IRUJO AMEZAGA , Kristian VIGENIN  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.