Umberto GUIDONI
 • Umberto
  GUIDONI
 • Włochy
 • Data urodzenia: 18 sierpnia 1954, Roma

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partito dei Comunisti Italiani (Włochy)

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

36

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (debata)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(10)

Stan negocjacji w sprawie pakietu klimatycznego i energii (debata)

04-12-2008 P6_CRE(2008)12-04(3)

Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów (debata)

07-07-2008 P6_CRE(2008)07-07(18)

Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (debata)

16-06-2008 P6_CRE(2008)06-16(19)

Sytuacja Romów (debata)

20-05-2008 P6_CRE(2008)05-20(14)

Transatlantycka rada gospodarcza (debata)

07-05-2008 P6_CRE(2008)05-07(13)

Absolutoria za rok 2006 (debata)

22-04-2008 P6_CRE(2008)04-22(4)

Nadzwyczajna sytuacja w związku z odpadami w Kampanii (debata)

15-01-2008 P6_CRE(2008)01-15(16)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

16

SPRAWOZDANIE w sprawie Europejskiej Przestrzeni Badawczej: Nowe perspektywy

ITRE
09-01-2008 A6-0005/2008

Opinia(-e) jako sprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej

CONT
03-06-2008 CONT_AD(2008)402727

OPINIA w sprawie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energii

ENVI
11-06-2007 ENVI_AD(2007)388334

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Technologii

CONT
06-06-2007 CONT_AD(2007)386650

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w zakresie działania w odpowiedzi na zanieczyszczenia powodowane przez statki i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002

CONT
14-12-2005 CONT_AD(2005)364754

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego dla Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

ITRE
14-09-2005 ITRE_AD(2005)360025

Projekt(-y) rezolucji

55

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the Italian citizen Cesare Battisti

03-02-2009 B6-0083/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie konwencji o broni kasetowej

12-11-2008 B6-0589/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r.

20-10-2008 B6-0561/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie pakietu socjalnego

17-09-2008 B6-0434/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie pakietu socjalnego

27-08-2008 B6-0379/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie spisu Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczne

07-07-2008 B6-0348/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu

02-07-2008 B6-0343/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Burundi

21-05-2008 RC-B6-0241/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in BURUNDI

20-05-2008 B6-0266/2008

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

08-10-2008 P6_DCL(2008)0082 Wygasła

szczegóły

Mechtild ROTHE , Anders WIJKMAN , Fiona HALL , Claude TURMES , Umberto GUIDONI

Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 22-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 106 - 23-01-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowania trzeciej rewolucji przemysłowej w Europie poprzez partnerstwo z zaangażowanymi regionami i miastami, małymi i średniej wielkości przedsiębiorstwami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego

12-02-2007 P6_DCL(2007)0016 Przyjęta

szczegóły

Zita GURMAI , Anders WIJKMAN , Vittorio PRODI , Umberto GUIDONI , Claude TURMES

Data otwarcia : 12-02-2007
Termin : 14-05-2007
Przyjęto : 22-05-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0197
Liczba sygnatariuszy : 420 - 14-05-2007

Pytanie(-a) parlamentarne

99

  ENEL's 'Pietro Vannucci' coal-fired power station in Gualdo Cattaneo

07-05-2009 E-3670/2009 Komisja

  The Hotel House case

30-04-2009 P-3491/2009 Komisja

  Infringement of freedom of political expression in Italy

20-04-2009 E-3251/2009 Komisja

  Tuscan dioxin-contaminated chickens near the incinerator in Montale (PT)

20-04-2009 E-3236/2009 Komisja

  Tackling the environmental catastrophe at Ischia (Italy)

24-03-2009 E-2263/2009 Komisja

  Projected closure of the Indesit factory in None (Turin province), with 600 redundancies

19-03-2009 E-2125/2009 Komisja

  Effects of the draft law on security on the registration of births

12-03-2009 E-1828/2009 Komisja

  Environmental impact of the Brindisi-Minerbio methane pipeline

12-03-2009 E-1827/2009 Komisja

  The Europa 7 case

05-03-2009 E-1668/2009 Komisja