• Syed   KAMALL  

Syed KAMALL : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Szósta kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie referendów w sprawie Konstytucji we wszystkich państwach członkowskich  
- P6_DCL(2007)0041 - Wygasła  
Geoffrey VAN ORDEN , Struan STEVENSON , Ivo STREJČEK , Syed KAMALL , Nina ŠKOTTOVÁ  
Data otwarcia : 23-04-2007
Termin : 06-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 63 - 06-09-2007