Syed KAMALL : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Przewodniczący
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Współprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 25-11-2014 / 27-01-2015 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 20-05-2015 / 01-10-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 11-04-2016 / 09-05-2016 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 11-05-2016 / 13-12-2016 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 
OPINIA W kierunku europejskiej unii energetycznej  
- INTA_AD(2015)560712 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia