Tiberiu BĂRBULEȚIU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Obserwator
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Obserwator 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału  
- REGI_AD(2007)391971 -  
-
REGI 

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu stosowania technologii wykorzystujących cyjanek w przemyśle wydobywczym  
- P6_DCL(2007)0085 - Wygasła  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Data otwarcia : 24-09-2007
Termin : 24-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 79 - 03-01-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie zaprzestania niszczenia ekosystemu Delty Dunaju  
- P6_DCL(2007)0057 - Wygasła  
Tiberiu BĂRBULEȚIU , Daciana Octavia SÂRBU , Sándor KÓNYA-HAMAR  
Data otwarcia : 06-06-2007
Termin : 11-10-2007
Liczba sygnatariuszy : 49 - 11-10-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.