Ovidiu Victor GANȚ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Obserwator
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Minoritati (Rumunia)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Forumul Democrat al Germanitor din România (Rumunia)

Deputowani 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

  • 06-06-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Obserwator 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Kultury i Edukacji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.