Atilla Béla Ladislau KELEMEN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Obserwator
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumunia)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Uniunea Democrată Maghiară din România (Rumunia)

Deputowani 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rybołówstwa

Obserwator 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby przywrócenia finansowanego przez państwo węgierskojęzycznego Uniwersyetu Bolyai  
- P6_DCL(2007)0061 - Wygasła  
Sándor KÓNYA-HAMAR , Atilla Béla Ladislau KELEMEN , Károly Ferenc SZABÓ  
Data otwarcia : 18-06-2007
Termin : 25-10-2007
Liczba sygnatariuszy : 172 - 25-10-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.