Radu PODGOREAN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Obserwator
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : null (Rumunia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : null (Rumunia)

Deputowani 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Petycji
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Zastępstwo 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Obserwator 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie utrzymania własności publicznej zabytkowego parku Bordei w Bukareszcie, zagrożonego projektem deweloperskim  
- P6_DCL(2007)0074 - Wygasła  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Data otwarcia : 03-09-2007
Termin : 03-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 39 - 04-12-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności podjęcia środków ochrony rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa w Bukareszcie, Rumunia - zabytku historycznegi i architektonicznego w niebezpieczeństwie  
- P6_DCL(2007)0054 - Przyjęta  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Data otwarcia : 21-05-2007
Termin : 27-09-2007
Przyjęto : 11-10-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0435
Liczba sygnatariuszy : 424 - 27-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie środków zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych  
- P6_DCL(2007)0046 - Wygasła  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 60 - 14-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.