Monica Maria IACOB-RIDZI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Obserwatorka
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumunia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumunia)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunia)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Budżetowa
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Obserwatorka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie procesu bolońskiego i mobilności studentów  
- BUDG_AD(2008)405729 -  
-
BUDG 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie nadawania programów telewizyjnych zawierających przemoc w czasie, kiedy przed telewizorami mogą znajdować się dzieci  
- P6_DCL(2008)0009 - Wygasła  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Data otwarcia : 30-01-2008
Termin : 08-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 111 - 08-05-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.