Daciana Octavia SÂRBU : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Członkini 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (B8-0232/2019) RO  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10G206
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08141
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adres pocztowy 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10G206
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: