Silvia CIORNEI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Obserwatorka
 • 01-01-2007 / 26-02-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 27-02-2007 / 09-12-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Conservator (Rumunia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Conservator (Rumunia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 01-02-2007 / 09-12-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 12-04-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Deputowani 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-03-2007 / 11-04-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 10-05-2007 / 09-12-2007 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

Zastępstwo 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Obserwatorka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie  
- ITRE_AD(2007)390371 -  
-
ITRE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności podjęcia środków ochrony rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa w Bukareszcie, Rumunia - zabytku historycznegi i architektonicznego w niebezpieczeństwie  
- P6_DCL(2007)0054 - Przyjęta  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Data otwarcia : 21-05-2007
Termin : 27-09-2007
Przyjęto : 11-10-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0435
Liczba sygnatariuszy : 424 - 27-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia unijnej gorącej linii dla ofiar handlu ludźmi  
- P6_DCL(2007)0035 - Wygasła  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 28-03-2007
Termin : 28-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 306 - 28-06-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.