Corina CREȚU : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Wiceprzewodnicząca 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Parlament Europejski

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Prezydium
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

Główne działania parlamentarne 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt