Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Rumunia
 • Data urodzenia: 24 czerwca 1967, Bucureşti

Grupy polityczne

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Obserwatorka
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodnicząca
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumunia)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumunia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunia)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Wiceprzewodnicząca

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rozwoju
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rozwoju

Wiceprzewodnicząca

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Parlament Europejski

Członkini

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Komisja Rozwoju
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rozwoju
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Komisja Rozwoju
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Komisja Rozwoju
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Prezydium
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

Obserwatorka

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

428

Europejski Rok Rozwoju (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (debata)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Sytuacja w Republice Środkowej Afryki (debata)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Program „Prawa i obywatelstwo” na lata 2014-2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Unijny mechanizm ochrony ludności (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

5

OPINIA w sprawie wykorzystywania seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu na równouprawnienie płci

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

OPINIA w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

OPINIA w sprawie ludobójstwa ze względu na płeć: brakujące kobiety?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

OPINIA w sprawie sytuacji kobiet w Afryce Północnej

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

OPINIA w sprawie ruchów migracyjnych wynikających z niestabilnej sytuacji – zakres i rola polityki zagranicznej UE

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

3

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2010 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływu na strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

OPINIA w sprawie sytuacji kobiet w czasie wojny

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

OPINIA w sprawie przyszłej europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Projekt(-y) rezolucji

45

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych aktów przemocy w Iraku

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Nigerii

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Egipcie

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Egipcie

06-03-2013 B7-0100/2013

Wspólny projekt rezolucji w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

5

Oświadczenie pisemne w sprawie zapalenia wątroby typu B i C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Wygasła

szczegóły

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Data otwarcia : 18-11-2013
Termin : 18-02-2014
Liczba sygnatariuszy : 96 - 18-02-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie skutków działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa naftowe na środowisko, zdrowie i rozwój w Afryce

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Wygasła

szczegóły

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 107 - 14-06-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie warunków życia rodziców wychowujących samotnie dzieci w państwach członkowskich UE w dobie kryzysu gospodarczego

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Wygasła

szczegóły

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 71 - 15-10-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie pomocy dla młodych i starszych Europejczyków w zdobywaniu zatrudnienia

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Wygasła

szczegóły

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Data otwarcia : 05-05-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 81 - 09-09-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie zniesienia ograniczeń w dziedzinie zatrudnienia dotyczących obywateli nowych państw członkowskich

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Wygasła

szczegóły

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 81 - 09-09-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Komisja

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Komisja

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Komisja

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Komisja

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Komisja

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Rada

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Komisja

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

37

Prawa kobiet w Afganistanie

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Wsparcie dla Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Sytuacja w Republice Mołdawii (debata)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (krótka prezentacja)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(24)

Kształcenie dzieci imigrantów (krótka prezentacja)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA (debata)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Wspólne instrukcje konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe (debata)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (krótka prezentacja)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Projekt(-y) rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

4

Oświadczenie pisemne w sprawie środków zakazujących działań ksenofobicznych, rasistowskich i dyskryminacyjnych wobec Rumunów we Włoszech

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Wygasła

szczegóły

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Data otwarcia : 23-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 30 - 08-05-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie bezprawnego wywłaszczenia wielu obywateli rumuńskich w związku z zastosowaniem wprowadzających w błąd przepisów dotyczących prawa własności

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Wygasła

szczegóły

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Data otwarcia : 12-01-2009
Termin : 14-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 21 - 15-04-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie handlu kobietami w Unii Europejskiej w celu prostytucji

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Wygasła

szczegóły

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Data otwarcia : 10-03-2008
Termin : 19-06-2008
Liczba sygnatariuszy : 189 - 19-06-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności podjęcia środków ochrony rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa w Bukareszcie, Rumunia - zabytku historycznegi i architektonicznego w niebezpieczeństwie

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Przyjęta

szczegóły

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Data otwarcia : 21-05-2007
Termin : 27-09-2007
Przyjęto : 11-10-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0435
Liczba sygnatariuszy : 424 - 27-09-2007

Pytanie(-a) parlamentarne

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Komisja

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Komisja

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Komisja

  Assistance for less-favoured categories who have not paid pension or social security contributions

16-10-2008 E-5796/2008 Komisja

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Komisja

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Komisja

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe