Eugen MIHĂESCU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Niezrzeszeni
 • 01-01-2007 / 14-01-2007 : Niezrzeszeni
 • 15-01-2007 / 11-11-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Wiceprzewodniczący
 • 12-11-2007 / 09-12-2007 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul România Mare (Rumunia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul România Mare (Rumunia)

Deputowani 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem

Zastępstwo 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Obserwator 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.