Maria PETRE : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Obserwatorka
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alianţei "Dreptate si Adevar PNL-PD" (Rumunia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumunia)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunia)
 • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

Zastępstwo 

 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 10-12-2007 / 17-12-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Obserwatorka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia finansowego mechanizmu interwencji służącego zapobieganiu negatywnym skutkom zmian klimatycznych  
- P6_DCL(2009)0021 - Wygasła  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 29 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie kontynuowania nadawania programów przez kanał PRO TV w Mołdowie  
- P6_DCL(2009)0013 - Wygasła  
Maria PETRE , Joseph DAUL , Tunne KELAM , Theodor Dumitru STOLOJAN , Marian-Jean MARINESCU  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 81 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie nadawania programów telewizyjnych zawierających przemoc w czasie, kiedy przed telewizorami mogą znajdować się dzieci  
- P6_DCL(2008)0009 - Wygasła  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Data otwarcia : 30-01-2008
Termin : 08-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 111 - 08-05-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.