Nicolae Vlad POPA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Obserwator
 • 10-12-2007 / 17-12-2007 : Niezrzeszeni
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Alianţei "Dreptate si Adevar PNL-PD" (Rumunia)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Liberal Democrat (Rumunia)
 • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

 • 14-01-2008 / 13-07-2009 : Komisja Petycji
 • 18-02-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 20-02-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

 • 17-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-01-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

Obserwator 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie fibromialgii  
- P6_DCL(2008)0069 - Przyjęta  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Data otwarcia : 01-09-2008
Termin : 18-12-2008
Przyjęto : 13-01-2009
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2009)0014
Liczba sygnatariuszy : 418 - 18-12-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.