Iles BRAGHETTO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 28-07-2005 / 25-06-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 26-06-2006 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 28-07-2005 / 13-07-2009 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 03-10-2005 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa

Deputowani 

 • 08-09-2005 / 02-10-2005 : Komisja Rybołówstwa
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 30-11-2005 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 01-02-2006 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-03-2007 / 19-02-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 23-11-2005 / 31-01-2006 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-11-2006 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej  
- EMPL_AD(2009)413995 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie praw osób niepełnosprawnych w przypadku katastrof  
- P6_DCL(2009)0010 - Wygasła  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 168 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie szkolnictwa, uniwersytetów i badań w europejskiej przestrzeni akademickiej  
- P6_DCL(2008)0029 - Wygasła  
Mario MAURO , Iles BRAGHETTO , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 159 - 10-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony i zachowania dziedzictwa religijnego w północnej części Cypru  
- P6_DCL(2006)0021 - Przyjęta  
Iles BRAGHETTO , Panayiotis DEMETRIOU  
Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Przyjęto : 05-09-2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0335
Liczba sygnatariuszy : 403 - 06-07-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.