Kristian VIGENIN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Coalition for Bulgaria (Bułgaria)

Przewodniczący 

 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu  
- AFET_AD(2009)428127 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony delfinów w Morzu Czarnym  
- P7_DCL(2012)0023 - Wygasła  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Data otwarcia : 02-07-2012
Termin : 08-11-2012
Liczba sygnatariuszy : 193 - 26-10-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe