Lydia SHOULEVA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Obserwatorka
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : National Movement Simeon II (Bułgaria)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : National Movement Simeon II (Bułgaria)

Deputowani 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Obserwatorka 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.