Stefan SOFIANSKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Obserwator
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Bulgarian People's Union (Bułgaria)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Bulgarian People's Union (Bułgaria)

Deputowani 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Obserwator 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.