Alexandru-Ioan MORȚUN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Obserwator
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Wiceprzewodniczący 

  • 01-02-2007 / 09-12-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Deputowani 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Obserwator 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przypadku gimnastyczki Andrei Raducan  
- P6_DCL(2007)0030 - Wygasła  
Adrian-Mihai CIOROIANU , Alexandru-Ioan MORȚUN  
Data otwarcia : 12-03-2007
Termin : 12-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 17 - 12-06-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.