Robert HAJŠEL : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Ostatnie prace 

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) SK  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (A9-0012/2019 - John Howarth) SK  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna (B9-0103/2019) SK  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt