Bernard WOJCIECHOWSKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 26-10-2005 / 14-12-2005 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek
 • 15-12-2005 / 28-03-2007 : Niezrzeszeni
 • 29-03-2007 / 15-05-2007 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek
 • 16-05-2007 / 19-07-2007 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek prezydium
 • 20-07-2007 / 29-01-2008 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek
 • 30-01-2008 / 13-07-2009 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 26-10-2005 / 15-04-2007 : Liga Polskich Rodzin (Polska)
 • 16-04-2007 / 13-07-2009 : - (Polska)

Deputowani 

 • 14-11-2005 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-11-2005 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 21-05-2008 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

 • 26-10-2005 / 14-12-2005 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 20-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.